NyrdenCore?

Komplexní řešení energií a přírodních zdrojů

Energetické jádro NyrdenCore zajišťuje nejen optimální hospodaření se všemi přírodními zdroji a energiemi, ale v případě volby i úplnou energetickou soběstačnost a nezávislost na veřejné technické infrastruktuře, tedy off-grid systém. Díky němu lze plnohodnotně, komfortně, šetrně i úsporně žít jak ve městech a obcích s infrastrukturou, tak i několik set kilometrů nebo i jen pár metrů od posledního vodovodu, elektro přípojky nebo kanalizace.

NyrdenCore komplexně řeší vytápění, větrání a chlazení, úpravu pitné vody, přípravu teplé vody, ekologickou likvidaci odpadních vod a biologického odpadu i výrobu elektřiny. Je vysoce energeticky účinné, šetrné ke zdrojům pitné vody, poskytuje nadstandardní kvalitu vnitřního mikroklimatu, minimalizuje dopad na životní prostředí a pečlivě propočítanou vzájemnou součinností všech svých komponent nekompromisně snižuje provozní náklady.

Globální řešení

NyrdenCore je navržen tak, aby při neměnné konfiguraci dokázal pracovat stejně efektivně v objektu ve Skandinávii i na jihu Evropy. V závislosti na klimatických podmínkách v dané oblasti jsou malé rozdíly pouze v k jádru připojených periferiích.

Vytápění

Vytápění je úzce provázáno s větráním a chlazením objektu a s přípravou teplé vody. Ventilační tepelné čerpadlo je většinu otopného období jediným zdrojem tepla, ke kterému lze připojit bivalentní zdroj, teplovodní krbovou vložku. 

Větrání

Hlavním článkem hybridního systému větrání  -  klíčové energetické profese  - je ventilační tepelné čerpadlo, které zajišťuje odtah vydýchaného vzduchu a odebírá mu téměř veškerou obsaženou energii, kterou ukládá do akumulačních zásobníků. Součástí jsou autonomní odsávací mřížky. 

Chlazení

Ochlazování vnitřního vzduchu zajišťuje ventilační tepelné čerpadlo. Vzduchu odebere teplo a místo, aby ho vypustilo z objektu ven, vrátí ho zpět do obytného prostoru. Optimální mísení chladného a ohřátého vzduchu zajišťují regulovatelné vyústky.

Teplá voda

V teplovodních zásobnících jsou vloženy spirálové trubkové výměníky, jejich průchodem se studená voda ohřeje a poté doputuje k místům spotřeby. Výměníky umožňují ohřev vody na teplotu až 55 °C.

Pitná voda

Jádro využívá jak běžné, tak alternativní v daném místě dostupné zdroje -  dešťovou vodu, povrchovou vodu z vodních toků, která může být dokonce i slabě slaná, anebo podzemní vody ze studny či vrtu. Součástí je výrazné snížení spotřeby vody při zachování hygienických standardů i vysokého komfortu bydlení.

Odpadní voda

Odpadní voda se filtruje a prochází výkonnou profesionální úpravnou vody. Odpadní voda ze dřezu, myčky a pračky se po odloučení tuků v lapolu ukládá do odpadní nádrže a po dalším přefiltrování se používá na splachování. 

Elektřina

Elektřinu zajistí externí dodavatel nebo autonomní fotovoltaická elektrárna integrovaná do fasády objektu a vysoce účinná tichá střešní větrná turbína typu wind-lens. Produkce elektřiny je rovnoměrná během celého roku, v množství umožňujícím i provoz tepelného čerpadla. Při nízkém výkonu nabíjí akumulátory palivový článek. U všech instalovaných elektrospotřebičů je kladen důraz na nízkou spotřebu a vysokou účinnost, prodlužující životnosti akumulátorového úložiště elektřiny.

Biologický odpad

Likvidaci biologického odpadu z domácnosti a z odpadních vod zajišťuje profesionální kompostér s minimálními nároky na obsluhu, jehož produktem je čistý, životnímu prostředí prospěšný humus a kompost, využívaný jako palivo i v krbové vložce.

Regulace

Kombinace hybridního větrání, ventilačního tepelného čerpadla, krbové vložky a systému distribuce chladícího vzduchu je komfortní. Procesy probíhají pouze v místech a v čase skutečné potřeby, do tepelné bilance jsou zapojovány tepelné zisky a teplotu v místnostech lze individuálně nastavovat podle preferencí.

Provozní schéma


Ochrana soukromí

Pro regulaci energií a zajištění správné funkce energetického jádra systém neuchovává žádná data o přítomných osobách ani nevyžaduje přihlašovat se prostřednictvím osobních dat.
V objektech s NyrdenCore nejsou žádná čidla zachycující pohyb osob nebo jejich elektronických zařízení, jejichž prostřednictvím by bylo lze zjistit čas, přítomnost nebo jejich totožnost v objektu nebo v jeho místnostech. Žádná taková data nejsou shromažďována ani v samotném jádru a nelze je proto získat ani při fyzické návštěvě jádra nebo jiné části objektu.
Systém nemusí být připojený na žádnou datovou síť ani odesílat mimo objekt jakákoli data. Se souhlasem obyvatel může odesílat informace o životnosti technických prvků a blížící se nutnosti jejich výměny nebo servisu.


Pro stažení brožury se základními informacemi o jádru NyrdenCore klikněte zde.