Proposal

NyrdenCore Configurator

If you want to verify your intentions, plans and proposals for a autonomous independent house, use our Configurator. Details can be found here.

NyrdenCore Start

Chcete-li návrh domu nebo jeho realizaci zhodnotit zcela přesně, zpracujeme z poskytnutých individuálních vstupních údajů energetický protokol, jehož výstupem jsou:
  1. Posouzení celoroční provozuschopnosti návrhu stavby v ostrovním systému z hlediska dostupnosti a spotřeby energetických zdrojů podle klimatických dat dané lokality včetně bilance vody, kanalizace a likvidace biologického odpadu, a
  2. Porovnání investičních, provozních a servisních nákladů Energeticky nulového domu v ostrovním systému a klasického řešení s připojením na energetické a další inženýrské sítě.
Podrobněji o vstupech a výstupech zde >>> http://bit.ly/NyrdenCoreStartVstupyaVystupy
Ukázka protokolu NyrdenCore Start zde >>> http://bit.ly/NyrdenCoreStartNormArchitects

NyrdenCore Project


Pro architektonické stavební návrhy objektů bydlení, ubytování, služeb a administrativy v off-grid režimu projektujeme veškeré technologie v profesích:
  • výroba elektřiny a její skladování včetně veškeré slabo i silnoproudé elektroinstalace
  • výroba a rozvody tepla, chladu a upraveného vzduchu
  • výroba a rozvody vody a recyklace a likvidace znečištěných vod
Projekt obsahuje nezbytné energetické jádro parametrizované pro konkrétní klimatické lokální podmínky, specifikaci veškerých k jádru připojených periferií a klíčových spotřebičů a trasy a dimenze všech rozvodů spojujících je s jádrem.

Cílem projektu je nalézt pro každý vhodný architektonický záměr řešení v souladu s balíčkem opatření Evropské komise Čistá energie pro všechny Evropany, v tom Doporučení Komise (EU) 2016/1318 o pokynech na podporu budov s téměř nulovou spotřebou energie a osvědčených postupů k zajištění, aby do roku 2020 byly všechny nové budovy budovami s téměř nulovou spotřebou energie, Směrnicí 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a Směrnice 2018/844/EU, kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti tak, aby mohl navržený objekt fungovat nejen jako Zero Energy House, ale jako budova celoročně provozovaná v ostrovním režimu.

Princip energetického jádra lze využít i v budovách s napojením na inženýrské sítě a i v tomto případě mají navržené budovy veškerá technická, ekologická a uživatelská pozitiva včetně poklesu provozních nákladů.

Pro konkrétní aplikaci nás neváhejte kontaktovat.

NyrdenCore Instalace


Navržené parametrizované energetické jádro NyrdenCore dodáváme se všemi komponenty a zapojené a po připojení na rozvody a periferie okamžitě funguje.

Součástí dodávky je na konkrétní lokalitu parametrizovaný řídící SW, umožňující uživatelům zcela svobodně volit vlastní podmínky užívání navrženého domu včetně volby kontrolovat a ovládat celý systém on-line nebo z případných bezpečnostních důvodů pouze off-line.

Trasy a dimenze všech rozvodů jsou součástí dodávky zhotovitele stavby a dodávka a instalace navržených periferií a klíčových spotřebičů může být součástí dodávky zhotovitele stavby, samostatnou dodávkou naší společnosti nebo individuální objednávkou samotného klienta či autorů projektu.