Know more

NyrdenCore je energetické jádro pro objekty bydlení, ubytování, služeb a administrativy zejména v ostrovním off-grid režimu.

Zde naleznete podrobné komentáře technického řešení jednotlivých profesí:
Výpočty vycházejí ze zdrojů dat Photovoltaic Geographical Information System a Českého hydrometeorologický ústavu - observatoř Praha – Libuš, v hodinovém členění, a jsou aplikované na modelový středoevropský off-grid Zero Energy House lokalizovaný v Praze, trvale užívaný čtyřmi osobami, o podlahové ploše 166 m2 a s terasami o výměře 132 m2, s vnitřním objemem 500 m3 a tepelnou ztrátou 5,12 kW. Jeho vizualizaci si můžete prohlédnou zde.

Jádra NyrdenCore lze využít i v rozlehlejších objektech, kde se technické meze úměrně s jejich počtem rozšiřují, ale i v objektech s napojením na inženýrské sítě, kde stále zůstávají veškerá technická, ekologická a uživatelská pozitiva našeho řešení.

Energetické jádro NyrdenCore beze zbytku splňuje balíček opatření Evropské komise Čistá energie pro všechny Evropany, v tom Doporučení Komise (EU) 2016/1318 o pokynech na podporu budov s téměř nulovou spotřebou energie a osvědčených postupů k zajištění, aby do roku 2020 byly všechny nové budovy budovami s téměř nulovou spotřebou energie, Směrnicí 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a Směrnice 2018/844/EU, kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti - a v mnohém jde i za jejich požadavky. Každá budova s NyrdenCore může být nejen Zero Energy House, ale může být celoročně provozovaná v ostrovním autonomním systému.

Princip energetického jádra lze využít i v objektech s napojením na inženýrské sítě a i v tomto případě zůstávají veškerá technická a uživatelská pozitiva včetně poklesu provozních nákladů.

Pro konkrétní aplikaci nás neváhejte kontaktovat.